تحقیق دستور کار آزمایشگاه روش های آبیاری

تحقیق دستور کار آزمایشگاه روش های آبیاری
رشته تحصیلی : کشاورزی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 37

حجم فایل (به کیلوبایت) : 167

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 3500 تومان

خرید و دانلود

تحقیق روش های آبیاری

عنوان                                                صفحه

آزمایش شماره 1- نمونه برداری آب آبیاری    1
آزمایش شماره 2- وزن مخصوص خاک (1)     4
آزمایش شماره 3- وزن مخصوص خاک (2)     6
آزمایش شماره 4- اندازه گیری رطوبت خاک (1)     8
آزمایش شماره 5- اندازه گیری رطوبت خاک (2)     10
آزمایش شماره 6- اندازه گیری رطوبت خاک (3)     13
آزمایش شماره 7- اندازه گیری پتانسیل ماتریک خاک     15
آزمایش شماره 8- اندازه گیری ضرایب رطوبتی خاک (1)     18
آزمایش شماره 9- اندازه گیری ضرایب رطوبتی خاک (2)     22
آزمایش شماره 10- نفوذ آب در خاک     24
آزمایش شماره 11- حرکت آب در خاک     28
آزمایش شماره 12- اندازه گیری شدت جریان آب (1)     32
آزمایش شماره 13- اندازه گیری شدت جریان آب (1)     34

...

مقدمه
ارزیابی کیفی منابع آب به صحت و دقت آزمایش های فیزیوکوشیمیایی و باکتریولوژیکی بستگی دارد. داده های مورد ارزیابی نیز با نحوه برداشت آب در ارتباط می باشد. بنابراین حتی در صورت بکارگیری روش های پیشرفته آزمایشگاهی چنانچه نمونه برداری آب از منبع اصلی با شرایط علمی و استاندارد مطابقت نداشته باشد، نتایج غلط و گمراه کننده ای در بر خواهد داشت. از اولین اقداماتی که در طراحی یک سیستم آبیاری بایستی انجام گیرد بررسی خصوصیات کیفی آب است. به بیان دیگر نمونه برداری صحیح از آب آبیاری نخستین و مهمترین مرحله بررسی کیفیت آب است.

...

کلاهک تانسیومتر معمولاً از جنس سرامیک بوده و باید دارای هدایت آبی بالایی باشد و در هنگام نصب در مزرعه کاملاً اشباع از آب و عاری از هوا باشد. اگر کلاهک متخلخل پر از آب خالص و فاقد هوا را در خاک اشباع یا مخزنی از آب قرار دهید, خلاءسنج عددی را نشان می‌دهد که آن را صفر دستگاه فرض می‌کنند. حال اگر تانسیومتر را به خاک غیراشباع یا خشک منتقل کنید آب از کلاهک وارد خاک گردیده و در لوله رابط محتوی آب خلاء ایجاد می‌شود که در خلاءسنج منعکس می‌گردد. بدیهی است این خلاء بستگی به نیروی مکش خاک و در نتیجه رطوبت آن دارد.